Best Uphills Sea to Summit

Cat. Women

a/a Name Time
1
Geraldi Hillary
3:04:08
2
Chaziraki Eleni
3:28:07
3
Tzavara Nikoleta
3:58:17
4
Siafaka Anna
4:07:07
5
Feddersen Helena
4:10:42
6
Konkina Anna
4:14:07
7
Alygizaki Anastasia
4:29:17
8
Trilling Julia-Maria
4:29:32
9
Harrington Tracy
4:32:07
10
Kriara Sofia
4:49:07

Cat. Men

a/a Name Time
1
Paradeisopoulos Konstantinos
2:32:01
2
Noulas Evagelos
2:41:04
3
Eleutheriou Dimitrios
2:49:07
4
Dialektos Georgios
2:51:50
5
Agnousiotis Christos
3:02:24
6
Olivera Andres
3:03:07
7
Adelmann Frank
3:05:07
8
Vasileiou Christos
3:16:15
9
Mantzavelas Symeon
3:16:15
10
Partsianis Thomas
3:16:15
11
Tsiaprounis Vasileios
3:19.07
12
Ammar Achmet
3:19:31
13
Dimitriou Dimitrios
3:21:07
14
Fotoglou Georgios
3:23:04
15
Christofilopoulos Stavros
3:26:42