Επικοινωνία

     

    Στο email του συλλόγου: info@arkalos.gr

    καθώς και στα τηλέφωνα:

    698 701 5450 Ματσίγκος Φώτιος

    698 351 2853 Βουράκης Μιχάλης